Zásady Ochrany Osobních Údajů

Před použitím webových stránek si prosím přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů

Úvod

V následujících Zásadách ochrany osobních údajů „my“, „nás“ a/nebo „naše“ znamená vlastníky těchto webových stránek https://casinoonline-cz.com/, jejich dceřiné společnosti, divize a případné přidružené subjekty.

Uznáváme a respektujeme práva jednotlivců na ochranu soukromí, pokud jde o jejich osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaký typ osobních údajů o vás můžeme shromažďovat a jak je používáme.

Naše Zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást našich Podmínek používání a vztahují se na vaše používání těchto stránek a služeb, které poskytují. Používáním stránek souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud s podmínkami zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepřistupujte na tyto stránky a nepoužívejte je.

Data, která shromažďujeme

Když používáte tyto stránky, můžeme shromažďovat vaše osobní a neosobní (neidentifikované) údaje. Osobní údaje, které můžeme shromažďovat, ukládat a používat, zahrnují pouze:

 • dobrovolně poskytnuté osobní údaje obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete nebo pošlete prostřednictvím těchto stránek nebo které nám zašlete prostřednictvím těchto stránek, nebo informace poskytnuté přihlášením k odběru našeho e-mailového zpravodaje (včetně vaší e-mailové adresy, jména);
 • automaticky shromažďované informace týkající se polohy, které mohou být potenciálně použity k vaší osobní identifikaci (včetně názvu hostitele přistupujícího zařízení, IP adresy, ID souboru cookie, času relace atd.). Můžeme shromažďovat, ukládat a používat určité neosobní (neidentifikované) technické informace přenášené vaším počítačem za účelem zlepšení funkčnosti stránek a poskytnutí lepšího uživatelského prostředí (včetně typu prohlížeče a operačního systému, který používá vaše zařízení, nastavení jazyka, doby přístupu atd.). Tyto informace jsou shromažďovány také pro výzkumné a analytické účely týkající se vašeho používání stránek.

Právní základ pro nakládání s vašimi osobními údaji

V případě, že jsou vaše osobní údaje chráněny zákonem EU o ochraně osobních údajů (GDPR), můžeme s vašimi osobními údaji nakládat pouze na základě určitého právního důvodu. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k dosažení „oprávněných zájmů“, přičemž oprávněnými zájmy se v tomto kontextu rozumí platné zájmy, které máme na zpracování vašich osobních údajů a které nejsou převáženy vašimi zájmy na ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení.

Marketing

Můžeme vás kontaktovat prostřednictvím služeb elektronických zpráv, včetně e-mailů, textových zpráv a podobných služeb týkajících se našich stránek a služeb a propagačních akcí, které by vás mohly zajímat. Máte právo nás kdykoli požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Cookies

Při provozu našich stránek používáme soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem webovém prohlížeči a které nám umožňují vás rozpoznat. Soubory cookies mohou být použity ke shromažďování, ukládání a sdílení částí informací o vašich aktivitách na Stránkách.

Naše Stránky používají následující typy souborů cookies pro účely zlepšení uživatelského komfortu a sledování návštěvnosti:

 • soubory cookie relace, které se ukládají během relace prohlížeče, aby umožnily běžné používání systému, a které se vymažou, jakmile je prohlížeč zavřen;
 • trvalé soubory cookie, které jsou čteny pouze našimi stránkami, ukládají se v zařízení po určitou dobu a po zavření prohlížeče se neodstraňují. Takové soubory cookie se používají v případech, kdy potřebujeme vědět, kdo jste, pro budoucí návštěvy;
 • výkonnostní a cílové soubory cookie nastavené společnostmi třetích stran, konkrétně dodavateli třetích stran, kteří monitorují a analyzují váš přístup a interakci s naším webem (Google Analytics, Google Dynamic Remarketing, Google AdWords, produkty Facebooku, Hotjar atd.).

Kromě toho mohou naše webové stránky obsahovat majáky, widgety a další technologie, které shromažďují především neosobní údaje související s vašimi sklony k prohlížení. Takové technologie používáme k běžnému provozu, včetně shromažďování statistických informací o vašem používání stránek a jejich přizpůsobení vašim osobním preferencím. Informace shromážděné takovými analytickými nástroji pro sledování třetích stran naším jménem pomáhají poskytovat technické diagnostické a analytické nástroje.

Jak změnit nastavení cookies

Většina webových prohlížečů umožňuje kontrolu nad soubory cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, že smažete soubory cookies, které již byly nastaveny, a nové soubory cookies nebudete přijímat. Můžete navštívit stránky www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org, kde se dozvíte více o souborech cookies a o tom, jak ve svém prohlížeči nastavit předvolby pro soubory cookies.

Sdílení osobních údajů

Žádné osobní údaje neprodáváme ani nezpřístupňujeme třetím stranám s výjimkou následujících případů.

Údaje sdílíme s našimi kontrolovanými přidruženými a dceřinými společnostmi; pokud to vyžaduje zákon nebo abychom reagovali na právní proces; abychom chránili naše zákazníky; abychom chránili životy; a abychom zachovali bezpečnost. Proto můžeme vaše údaje sdílet s jinými společnostmi. Zákony zemí, kde tyto společnosti sídlí, nemusí být stejné jako zákony EU, ale s vašimi údaji bude zacházeno se stejně vysokou péčí, ať už budou zpracovávány kdekoli v rámci rodiny společností.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme sdílet se třetími stranami sídlícími v zemích, jejichž jurisdikce se liší od jurisdikce země, ve které žijete. To se obvykle týká zemí, které nejsou považovány za součást Evropského hospodářského prostoru (EHP) a které nemusí poskytovat stejné záruky ochrany osobních údajů jako v rámci EHP. V důsledku toho dáváte souhlas s tím, že můžeme předávat, zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje za hranicemi EHP. Pokud k takovému předání osobních údajů dojde, ujišťujeme se, že údaje ochráníme na úrovni, která odpovídá požadavkům EU.

Jak chráníme osobní údaje

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě vašich osobních údajů, použití nebo neoprávněnému přístupu, změně nebo zveřejnění. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, dodavatele a třetí strany, které mají obchodní potřebu vědět. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze podle našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti. Přijmeme opatření k řešení jakéhokoli porušení zabezpečení osobních údajů, které máme podezření, a budeme vás a všechny příslušné regulační orgány informovat o jakémkoli porušení, pokud to vyžaduje zákon.

Jak dlouho uchováváme vaše informace

Vaše údaje jsou uchovávame tak dlouho, jak je to ze zákona nutné. Pokud neexistuje žádný zákonný požadavek, abychom údaje uchovávali, budeme je uchovávat pouze tak dlouho, jak je potřebné.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy, zásuvné moduly a aplikace na různé webové stránky třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto spojení může třetí strany umožnit shromažďovat nebo sdílet údaje o vás. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani spolehlivostí takových připojení třetích stran a neneseme odpovědnost. Když opustíte tyto stránky, doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Vaše práva

Podle zákonů o ochraně osobních údajů máte řadu práv, která můžete bezplatně uplatnit:

 • Právo na přístup a opravu záznamu vašich osobních údajů. To znamená, že máte právo získat nebo si vyžádat kopii svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, nebo požádat o aktualizaci či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nesprávné.
 • Právo na odstránení. Můžete nás požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste využili svého práva vznést námitku proti zpracování.
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše údaje pro účely jakýchkoli oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku.
 • Právo na omezení používání vašich osobních údajů. Toto právo umožňuje omezit zpracování vašich údajů pro konkrétní účely.
 • Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu. Pokud je to bezpečné a technicky proveditelné, můžeme tyto údaje předat jinému správci údajů.
 • Právo podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese, uvedené v části kontakt níže.

Kontaktuje nás

Pokud máte jakékoli dotazy, komentáře a požadavky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v lednu 10.06.2022.

Back to top