Podmínky Pro Použití Webových Stránek

Prosím před použitím si přečtěte naše podmínky použití

Úvod

V podmínkách pro použití (dále jen „podmínky“) „my“, „my“ a/nebo „naši“ znamenají majitel této webové stránky https://casinoonline-cz.com/, její dceřiné společnosti, divize a všechny přidružené subjekty (pokud existují).

Podmínky společně i s našimi zásadami pro ochranu osobních údajů stanoví celou smlouvu týkající se používání tohoto webu („smlouva“). Pokud s těmito podmínkami nebo jakýmikoli částmi této zmluvy nesouhlasíte, nesmíte tyto stránky používat. Pokud používáte tento web, souhlasíte s tím, že tyto podmínky tyto plně respektovat.

Služby

Na této stránce najdete bezplatný přístup k novinkám, informacím a také jinému obsahu souvisejícímu s online kasiny, hazardním průmyslem a online kasinovými hrami.  Všechny informace a obsah těchto stránek má jen informativní účel. Nejsme provozovatelem hazardních her ani poskytovatelem žádných služeb hazardních her, ani nás nikdo neřídí. Tento web nepřijímá ani neumožňuje transakce s hazardními hrami.

Stránky jsou jenom pro dospělé

Tenhle web je jenom pro dospělé. Pro použití tohoto webu musíte mít alespoň 18 rokov. Používáním stránek zaručujete a prohlašujete, že vám je 18 nebo více let. Použití stránek mladistvými a těmi, kdo se snaží utajit skutečný věk, je zakázáno a jeto také považováno za porušení podmínek.

Práva k duševnímu vlastnictví

Web, jeho obsah a také materiály, včetně textu, informací, návrhů, log jmen, ikon, grafiky, obrázků a softwaru (dále jen „obsah“)  jsou chráněny autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Obsah je naším majetkem chráněným autorskými právy nebo majetkem chráněným autorskými právy našich poskytovatelů licencí nebo držitelů licence. Všechny obchodní názvy, ochranné známky, servisní značky a také obchodní úpravy jsou majetkem nás a/nebo našich poskytovatelů licencí nebo nabyvatelů licence.

Neudělujeme vám žádné licence ani práva týkající se stránek a obsahu. Právo máte na používaní stránek a obsahu výhradně pro své osobní použití a nikoli z jakýchkoli komerčních důvodů. Jakékoli využívání stránek v jakékoli formě je zakázáno. Následné nedodržení podmínek týkajících se používání obsahu bude  považováno za porušení autorských práv.

Žádné záruky

Obsah je poskytován „TAK, JAK JE“. Neposkytujeme žádné záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříkáme a negujeme všechny ostatní záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Nezaručujeme ani nečiníme žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti používání obsahu na jeho stránkách nebo jinak souvisejících s takovým obsahem nebo na jakýchkoli webových stránkách odkazujících na tyto stránky. Odmítáme veškeré záruky, že funkce obsažené v obsahu a materiálech na webu budou nepřerušované nebo bezchybné, že závady budou opraveny nebo že stránky nebo servery, které takový obsah a materiály zpřístupňují, neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti. Nic na těchto stránkách nepředstavuje nebo nemá představovat radu jakéhokoli druhu.

Vaše povinnosti

Musíte zajistit dodržování platných zákonů ve vaší oblasti před použitím služeb jakékoli webové stránky třetích stran odkazované na webu, včetně dosažení zákonného věku pro hazardní hry ve vaší jurisdikci.Stránky a obsah musíte používat pouze pro své osobní účely a neporušovat ustanovení sekce Práv duševního vlastnictví.Odškodnění

Tímto nás odškodňujete a zavazujete se, že nás budete odškodňovat proti jakýmkoli ztrátám, škodám, nákladům, závazkům a výdajům (mimo jiné včetně právních výdajů a veškerých částek, které jsme zaplatili třetí straně při řešení jakéhokoli sporu nebo nároku nebo na radu našich právních poradců), které nám vznikly nebo utrpěly v důsledku jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek, nebo vyplývající z jakéhokoli nároku, že jste porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek.

Omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti, které přijímáte: že nás, naše zaměstnance, ředitele, zástupce, přidružené společnosti / partnery/ partnery, úředníky, akcionáře, zástupce, dceřiné společnosti a jakékoli škody, práva, ztráty, nároky a žaloby, které mohou vzejít z obsahu nebo v souvislosti s ním jakýmkoli způsobem souviset, což může mimo jiné zahrnovat: (a) neúspěšný, nedokonalý, zkreslený nebo pozdní přenos počítače; (b) jakoukoli škodu způsobenou nebo spojenou jakýmkoli způsobem s používáním odkazů na externí webové stránky třetích stran, které můžete najít na stránkách; (c) jakékoli škody, ztráty, zranění, která vzniknou v souvislosti s používáním našich stránek nebo s ním souvisejí; (d) jakýkoli druh stavu nebo poruchy vyvolané jakýmikoli událostmi, které jsou mimo naši kontrolu, což mohlo způsobit pozdní, poškozené nebo narušené doručení textového materiálu. Kromě toho souhlasíte s tím, že nás odškodníte, obhajujete a ochráníte bez úhony před případnými žádostmi nebo žalobou, která může zahrnovat poplatky za právní zastoupení vytvořené třetí stranou z důvodu vašeho používání stránek, vašeho porušení jakékoli části těchto podmínek nebo jakýchkoli práv třetí strany, jakéhokoli jiného opomenutí nebo jednání ze strany vás.

Odkazy

Můžeme vytvořit partnerství s třetími stranami, které vám umožní získat přístup na webové stránky těchto třetích stran přímo z našich stránek. Tyto odkazy slouží pouze pro vaši informaci. Nekontrolujeme obsah žádných zdrojů nebo webových stránek třetích stran a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost ani odpovědnost, včetně jakýchkoli škod nebo ztrát, které mohou vzniknout při jejich používání. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že webovou stránku schválíme. Použití jakýchkoli takto propojených webových stránek je na vaše vlastní riziko.

Rozhodné právo a řešení sporů

Arbitráž. JAKÝKOLI SPOR, KONTROVÁNÍ NEBO REKLAMACE KTERÝ VYPLÝVÁ Z TÉTO DOHODY NEBO SOUVISEJÍCÍ NEPLATNOSTÍ NEBO S TÍMTO PŘERUŠENÍM, BUDE VYŘEŠENY V SOULADU S ELEKTRONICKÝM TRANSAKČNÍM ŘÍZENÍM MŮŽE BÝT ZMĚNĚNO ZBYTKEM TÉTO DOLOŽKY. JMENOVACÍ ORGÁN BUDE MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽNÍ CENTREM HONG KONG. MÍSTO BUDE V HONG KONGU V MEZINÁRODNÍM CENTRU (HKIAC). SPOR SE BUDE KONAT PŘED PANELEM TŘÍ (3) SOUDCŮ. VY A MY VYJÍMÁME VÝSLOVNĚ ZKUŠEBNÍ ZKOUŠKU. ZJIŠTĚNÍ A PRÁVA K ODVOLÁNÍ V SOUDNÍM ŘÍZENÍ JSOU OBECNĚ OMEZENĚJŠÍ NEŽ VE ZÁKONĚ A JINÁ PRÁVA, KTERÁ MÁTE V SOUDU VY A MY, NEMŮŽEME V ARBITRACI K DISPOZICI. NIKDY VY NE, NEBUDEME SE ZÚČASTNIT TŘÍDNÍ ČINNOSTI NEBO TŘÍDOVÉHO SOUDU ZA JAKÉKOLI ŽÁDNÉ NÁROKY PODLE TÉTO DOHODY. ZPŮSOBUJETE SVÉ PRÁVO ZÚČASTNIT SE JAKO ZÁSTUPCE TŘÍDY NEBO TŘÍDY ČLENU NA JAKÉKOLI TŘÍDĚNÍ.. JAKÉKOLI POSKYTNUTÍ PLATNÉHO ZÁKONA NEDOSTATEK, ARBITRÁTOR NEMÁ AUTORITU UDĚLOVAT ŠKODY, NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NEBO OCENĚNÍ, KTERÉ S TOU DOHODOU ODPOJUJÍ.

Volba práva. Smlouva a všechny příčiny nebo nároky jednání (ať už ve smlouvě, občanskoprávním či právním předpisu), které mohou být založeny na této dohodě, vyplývají z ní nebo s ní souvisejí, nebo vyjednávání, provádění nebo plnění této smlouvy (včetně jakéhokoli nároku nebo příčiny akce založené na, vyplývající nebo související s jakýmkoli prohlášením nebo jakoukoli zárukou učiněnou v dohodě nebo v souvislosti s ní nebo jako podnět k uzavření této smlouvy), se budou řídit a vymáhat v souladu s interními zákony Kajmanské ostrovy, včetně jejich promlčecích lhůt. A však berete na vědomí, že rozumíte a přijímáte, že Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží se na tyto Podmínky nevztahuje.

Kontaktní informace

Pokud máte nějaké dotazy, komentáře a požadavky týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás na [email protected]ю

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány v lednu 10.06.2022.

Back to top